Oferta Curso Formativo

Curso formativo Proporcionar a formación que establece o anexo IV do Regulamento dos servizos de prevención (Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro) que capacita para o desenvolvemento das funcións de nivel básico en prevención de riscos laborais. Código del curso: CV22013 Grupo: Cursos EGAP – Convenios Área: Coñecementos transversais Calificación: Aprovechamiento Plan: Convenio Administración: […]